Privacy

Iedere dag zetten wij ons in om het dagelijks leven van mensen te verbeteren. Daarvoor hebben wij in sommige gevallen informatie nodig. We doen dit niet zomaar. Het gaat ten slot om jouw privacy. Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij nemen je privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met je persoonlijke informatie om. Op deze pagina leest je hier meer over.

Wet Algemene verordening gegevensbescherming

Alle gegevens die verzameld worden vrijwillig verkregen. Maurice Kookt, zal zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

  • Als je onze website bezoekt plaatsen wij cookies op het apparaat waarmee je ons bezoekt;
  • Wanneer je de quickscan invult om te bepalen hoe de status van uw keuken is;
  • Als je op zoekt bent naar werk als kok hebben wij jouw CV nodig;
  • Wanneer je een vraag stelt via het contactformulier.

Hoe wij voor de bescherming van jouw gegevens zorgen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mauricekookt.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact met ons opnemen via info@mauricekookt.nl.

Bij klachten, bijvoorbeeld over de manier waarop we je gegevens gebruiken, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van de privacyverklaring

Maurice Kookt, houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.